ذیمقراطیسیا دموکریتوس (Democritus)

حکیم خندان ذیمقراطیسیا دموکریتوس (Democritus) دموکریتوس فرزند هگسیستراتوس و زادگاه وى شهر آیدرا، شهرى کوچک در ساحل شمالى دریا اژه، بود. هرچند سال تولد وى به درستى مشخص نیست اما می‌توان سال تولد وى را...

بنیان گذار نخستین دستگاه تفکر

بنیان گذار نخستین دستگاه تفکر (بخش نخست) ارسطودرسال ۳۸۴ قبل از میلاد مسیح در شهر»استاگیرا»(Stagira) در یونان بدنیا آمد.پدرش «نیکو ماخوس» پزشک و دوست پادشاه مقدونی بود و مادرش «ناسیتیس» نام داشت که هر...