مشاهیر فقها و محدثین نیشابور

نعمت الله صادقی مشاهیر فقها و محدثین نیشابور بخش اول ۱) ابویعقوب اسحق ابن راهویه ابن  راهویه . مکنی به ابی یعقوب در  سال ۱۶۳ متولد شد و درسال  ۲۳۸ هَ . ق وفات یافت. او از معارف محدثین و قدماء متفقهین...