عکس؛ آیینه فکر و احساس جامعه

عکس؛ آیینه فکر و احساس جامعه انجمن سینمای جوانان ایران باحدود سی سال فعالیت در حوزه سینمایی کشور ، به ویژه فیلم کوتاه نقش بسزایی در کشف و پرورش استعدادهای جوانان میهن داشته است. این انجمن هر ساله جشن...