وقتی «پرسش» مهم تر از «پاسخ» است

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی نیشابور، جلسه هفتگی «انجمن کتاب سیمرغ» در محل کتابخانه دکتر شریعتی نیشابور با معرفی و بررسی کتاب«پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است» برگزار شد. دکتر احمد آبا...