مرگ سارق حرفه ای در سرقت مسلحانه

مرگ سارق حرفه ای در سرقت مسلحانه جوانی که همراه همدست خود قصد سرقت مسلحانه احشام داشت به ضرب گلوله زخمی شد و جان خود را از دست داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس فرماندهی انتظامی خراسان رضوی: در پی گزارش...