آخرین خبر در مورد فرماندار نیشابور

آخرین خبر در مورد فرماندار نیشابور: نامنی: انتصاب من در حد گمانه‌زنی است، پیشنهادی نشده است مروی: سه گزینه بومی روی میز است تسنیم:مدیرکل تعاون روستایی خراسان ‌رضوی گفت: هنوز پیشنهادی در زمینه فرماندا...