یاد«کمال» نقاش ایران بزرگ داشته شد

یاد«کمال» نقاش ایران بزرگ داشته شد جای خالی مناسبت ملی برای بزرگداشت کمال الملک مراسم گرامی داشت استاد کمال‌الملک، نقاش برجسته ایران، ‌همزمان با هفتاد و چهارمین سالروز درگذشت وی با حضور بستگان آن زند...