مدیریت استرس

مدیریت استرس «درجهان تنها یک فضیلت وجود دارد و ان اگاهی است و تنها یک گناه و آن جهل است» زندگی ما همواره با تغییرات و دگرگونی هایی همراه است که توانایی ها را برای رویارویی و سازش به چالش می کشند و در...