کوتاه از شهرستان

مدرسان منتخب کشور در نیشابور خیام نامه- قوامی‌نژاد، مدیر آموزش و پرورش نیشابور از برگزاری همایش کشوری مدرسان منتخب کلاس‌های چند پایه با حضور مقامات عالی وزارت در شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این هما...