جهانگیـری: مخالفت هـا با اقدامات دولت از روی حسـادت است...

جهانگیـری: مخالفت هـا با اقدامات دولت از روی حسـادت است معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بی ثباتی اقتصادی در دولت قبل تصریح کرد: تا چند روز قبل از انتخابات شما نمی توانستید از صبح تا ظهر قیمت ارز به ...