تب نزاع های جمعی هم چنان بالاست!؟

۱۵مجروح!۱۵بازداشتی!نتیجه ی نزاع مسلحانه با حضور به موقع پلیس شهرستان نیشابور نزاع دسته جمعی خاتمه یافت. به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مر...