محمودعطار، زندگی با تئاتر از نیشابور تا آریزونا...

پیشکسوتان هنر نمایش محمودعطار، زندگی با تئاتر از نیشابور تا آریزونا محمود عطار متولد ۱۳۲۷ در نیشابور است. او از نخستین تئاتری های نیشابور است که در این رشته به کسب تحصیلات آکادمیک پرداخته و پس از ورو...