محمد ،ترکیبی از موسی و عیسی

محمد ،ترکیبی از موسی و عیسی اوج صلابت و اوج محبوبیت شرح وتفسیر عظمتی همچون پیامبراکرم (ص) بسیار سخت و بلکه محال است. دکتر علی شریعتی در یکی از سخنرانی های خود از دریچه ای متفاوت به شرح خصوصیات و ویژگ...