برگزاری همایش راه سبز برای حمایت تحصیلی از دانش آموزان نیازمند...

برگزاری همایش راه سبز برای حمایت تحصیلی از دانش آموزان نیازمند مدیر کمیته امداد نیشابورگفت: همایش راه سبز برای دانش اموزان سال سوم متوسط و پیش دانشگاهی برگزار می شود و در این همایش از اساتید مجرب شهر...