چگونگی پیشگیری از بزهکاری نوجوانان

چگونگی پیشگیری از بزهکاری نوجوانان   برقراری دوستی و تفاهم بین والدین دوستی و تفاهم پدر و مادر موجب آسایش خاطر و اطمینان کودک و نوجوانان در خانواده می شود. از هنگامی که نوزاد چشم به جهان می گشای...