مجتمع فولاد و دانشگاه آزاد نیشابور به تفاهم رسیدند...

تلاش برای پیوند صنعت و دانشگاه در نیشابور دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور و مجتمع فولاد خراسان، بزرگترین مجتمع صنعت و معدن شرق کشور تفاهم‌ نامه امضای همکاری امضا کردند. مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان د...