واکنش یک محقق دینی به سخنان اخیر مصباح یزدی: طالبان نیز همین حرف ها را...

واکنش یک محقق دینی به سخنان اخیر مصباح یزدی: طالبان نیز همین حرف ها را بیان می کند! طارق نیوز: اخیرا آیت الله مصباح یزدی در یک سخنرانی سعی کرده است تا با الگوگیری از شخصیت های دینی، مالک اشتر را به ع...