وقتی آدم حسابمان نمی کنند

وقتی آدم حسابمان نمی کنند شما در حال خواندن ستون آزاد در نشریه ی خیام نامه هستید. قرار است در اینجا از همه چیز بنویسیم و خوشحال می شویم شما هم با ما همکاری کنید. راه های ارتباط با نشریه هم که تلفن و ...