مادر نیشابوری فرشته نجات ۶ بیمار شد

مادر نیشابوری فرشته نجات ۶ بیمار شد در آستانه برگزاری یازدهمین سال جشن نفس که در ۱۳ شهریور ماه به منظور تقدیر از خانواده‌های اهدا کننده اعضای مرگ مغزی و با هدف ارتقای فرهنگ اهدای عضو در کشور برگزار م...