کوتاه از شهرستان

کوتاه از شهرستان وب دا- لیلا شورورزی، کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه علوم پزشکی نیشابور گفت: طرح حمایتی -مشارکتی کودکان مبتلا به سوءتغذیه زیر شش سال در نیشابور و فیروزه از آبان‌ماه سال جاری در حال اج...