لزوم ساماندهی به زمان برنامه های

لزوم ساماندهی به زمان برنامه های تشییع جنازه   چندی پیش یکی از پرسنل دلسوز و فداکار آتش نشانی بر اثر سکته جان به جان آفرین تسلیم کرده بود که روحش شاد و یادش جاودان؛ اما تصمیم نادرست مسئولان مربو...