«قهرمان» مردم اند

«قهرمان» مردم اند نیشابور پس از سال ها انتظار، حالافرماندار جدید نیشابور خود شده است. مهندس غلامحسین مظفری کلیددار عمارت فرمانداری شهری شده است که پیش از این و در میانه دهه هفتاد، در اوان جوانی خود و...