دریافت خسارت ۱۰۰۰ میلیارد دلاری جنگ از عراق حق مسلم ماست...

دریافت خسارت ۱۰۰۰ میلیارد دلاری جنگ از عراق حق مسلم ماست عصرایران: قطعنامه ۵۹۸ علاوه بر آتش بس و ترک مخاصمه، دارای بندهایی است که هنوز اجرا نشده است. به عنوان مثال ایران براساس مفاد قطعنامه و تعیین ع...