شایعه، فاجعه ای پشت فاجعه

شایعه، فاجعه ای پشت فاجعه از ساعات اولیه ی روز دوشنبه اول دی ماه که خبر غم انگیز فوت چهار شهروند عزیزمان در شهرک اندیشه پخش شد و شهر را در بهت و حیرت فرو برد، موضوعی که باعث غم انگیز تر شدن این فاجعه...

ما متّهم ایم…

(تحلیلی بر قتل خانوادگی ِ نیشابور) به جهان می توان از دو منظر نگریست : فیلسوفانه و عارفانه. از نظرگاه یک فیلسوف، باید در پس ِ هر واقعه به جستجوی علّت و دلیلی برآمد. هیچ اتّفاقی نمی افتد مگر اینکه تبی...

پایان خونین یلدای ۴ عضو یک خانواده

شهر در بهت قتل عام خانوادگی پایان خونین یلدای ۴ عضو یک خانواده *نتایج اولیه تحقیقات و دست نوشته یافت شده در صحنه *خانواده شریفی راد که بودند؟ هر چند رسما خبرنگار نیستم ولی بدون شک یکی از معدود زمان ه...