یک هفتم (شماره۲۲۳)

آیت الله هاشمی:خود آیت الله خامنه ای از کسانی بود که به من گفتند:« من احساس خفقان می کنم که انسان بخواهد برای همیشه بماند و مردم هم هیچ چاره ای نداشته باشند.» روزنامه جمهوری اسلامی مصاحبه ای با آیت ا...

قانون گریزی، تخلفات مالی، سوء مدیریت

منابع آگاه از دهیاری ها و بخشداری ها خبر می دهند: قانون گریزی، تخلفات مالی، سوء مدیریت گزارش خیام نامه از برخی جابه جایی ها و تخلفات در بخشداری ها و دستگاه های زیر نظر فرمانداری نیشابور دریافت گزارش ...