موش های مزاحم

موش های مزاحم « فیروزه» یک میلیارد خرج برای دولت تراشیدند   دردسرهای فراوان موشهای مزاحم روستای نجف آباد شهرستان فیروزه در سال گذشته انعکاس گسترده ای نیز در رسانه های کشوری و بین المللی داشت، ام...