اکبر ترکان: به زودی از یک فساد ده ها هزار میلیاردی پرده برداری می شود...

اکبر ترکان: به زودی از یک فساد ده ها هزار میلیاردی پرده برداری می شود اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور: می توانم به همه با سند و مدرک بگویم که انحلال سازمان برنامه و بودجه زمینه را برای برخی سودجویان فراه...