کسانی که بیت‌المال‌خور، متجاوز به حقوق مردم و قانون‌شکن‌ هستند آزادگی ...

امام جمعه موقت تهران در نیشابور: کسانی که بیت‌المال‌خور، متجاوز به حقوق مردم و قانون‌شکن‌ هستند آزادگی ندارند آیت‌الله کاظم صدیقی در همایش شهدای دانشجوی نیشابور در فرهنگ ‌سرای سیمرغ، اظهار داشت: عده‌...