فاضل میبدی: بنده به یاد ندارم در زمان شاه هم کسی به این شکل به دفتر مر...

فاضل میبدی: بنده به یاد ندارم در زمان شاه هم کسی به این شکل به دفتر مراجع حمله کرده باشد حجت الاسلام فاضل میبدی در اعتراض به حمله به دفتر آیت الله صانعی در تهران گفت: بنده به یاد ندارم در زمان شاه هم...