فاز اول پروژه تعاونی مسکن کارکنان مجتمع فولاد خراسان به بهره برداری رس...

با حضور معاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی: فاز اول پروژه تعاونی مسکن کارکنان مجتمع فولاد خراسان به بهره برداری رسید با حضور مهندس کلانتری معاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مقامات کشور...