۴۰۰ معلم «چندپایه» در نیشابور نیازمند نگاه ویژه مسئولان اند...

معاون استاندار و فرماندار نیشابور: ۴۰۰ معلم «چندپایه» در نیشابور نیازمند نگاه ویژه مسئولان اند میرعلمدار – معاون استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور گفت: اگر شرایط خوبی را برای معلمین چند پایه ...

«قهرمان» مردم اند

«قهرمان» مردم اند نیشابور پس از سال ها انتظار، حالافرماندار جدید نیشابور خود شده است. مهندس غلامحسین مظفری کلیددار عمارت فرمانداری شهری شده است که پیش از این و در میانه دهه هفتاد، در اوان جوانی خود و...

سرانجام طلسم انتخاب فرماندار بومی برای نیشابور شکست...

سرانجام طلسم انتخاب فرماندار بومی برای نیشابور شکست؛ کلید تدبیر و امید نیشابور در دستان مظفری مظفری: کمک کنید نیشابور دوباره پر آوازه شود احسان سلیمانی/ آزاده مهدیار سرانجام پس از ماه ها تأخیر و کش و...