شاه کج کلاه، رفته کربلا، نون شده گرون، یک من یک قرون!...

حکایت گرانی نان و مبارزه با تورم دردوره قاجاریه شاه کج کلاه، رفته کربلا، نون شده گرون، یک من یک قرون! این جمله از متون تاریخی عهد ناصرالدین شاه، که شعاری بر سر زبان کودکان و نوجوانان و مردم کوچه و با...