چگونه در روابط با دیگران موفق باشیم؟

چگونه در روابط با دیگران موفق باشیم؟ امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که ناگزیر از ارتباط و برخورد با دیگران هستیم آنچه مسلم است که هیچ کس قادر نیست بدون کمک ومساعدت وارتباط با دیگران، نیازهای معمول...

چگونه به سؤالات جنسی کودکانمان پاسخ دهیم؟بخش سوم...

چگونه به سؤالات جنسی کودکانمان پاسخ دهیم؟ بخش سوم به سؤالات جنسی کودکان چگونه باید پاسخ داد؟ معمولاًسؤالات کودکان در این رابطه، دلیل بر بی‌حیایی و بی‌شرمی آنان نیست و صرفاً ناشی از کنجکاوی آنان است. ...

وقتی فرزندتان دروغ می گوید

وقتی فرزندتان دروغ می گوید   هنگامی که کودکتان براساس معیارهای اخلاقی و رفتاری شماپاسخ نمی دهد.وقتی که برای فرارازتوضیح جزئیات وگاه ترس ازاینکه موردسرزنش واقع شود راستش رابه شمانمی گوید.زمانی که...

اضطراب و امتحان

اضطراب و امتحان اضطراب چیست؟ معمولا وقتی نام آزمون وامتحان به میان می آیدهمراه باآن ترس واضطراب نیز تداعی میشود.اضطراب نوعی احساس ترس و ناراحتی بی دلیل است که باعث اشتغال ذهنی فرد و فرار او از موقعیت...

کم رویی چیست؟

کم رویی چیست؟ با فرزند کم رو و گوشه گیر خود چگونه رفتار کنیم؟ رفتار کم رویی و انزواطلبی به عنوان یک اختلال رفتاری از شایع ترین مشکلات کودکان و نوجوانان است. در بسیاری از مواقع کم رویی «اصلی ترین مانع...

چگونه رابطه ای سالم و دوستی پایدار با دیگران برقرارکنیم...

چگونه رابطه ای سالم و دوستی پایدار با دیگران برقرارکنیم دوستان سرمایه های گرانمایه زندگی اند وجود یک دوست صادق و صریح و صمیمی را نمی توان با هیچ پدیده ی دیگر مقایسه کرد به فرموده امام علی(ع): عاجزتری...

چگونه عزت نفس خود را افزایش دهیم

چگونه عزت نفس خود را افزایش دهیم اگر در موقعیتهای مختلف برآشفته می شوید و از رو به روشدن باشرایط سخت می گریزید وتحمل ناکامی راندارید. اگربه آسانی تحت تاثیردیگران قرار می گیرید. اگربرای ضعف های خود؛ د...

راههای ایجادآرامش

  راههای ایجادآرامش در خانواده یکی ازمشکلات اصلی کسانی که به دفاترمشاوره مراجعه می کننداحساس زودرنجی ،بی حوصله گی ویاکم آوردن است امااگرشماخواننده عزیز کم حوصله شده اید،اگراحساس انرژی ونشاط نمی ...

استرس مثبت- استرس منفی

استرس مثبت- استرس منفی بر عوامل مخل آرامش تان غلبه کنید اگرخوانندگان و مخاطبان عزیز به یاد داشته باشند، درشماره قبل راه های ایجاد آرامش در خانواده تا حدودی بیان شد و توضیح داده شدکه اگر بخواهیم خانوا...

قلبی در خانه منتظر شماست

راه های ایجادآرامش در خانواده قلبی در خانه منتظر شماست سلام دوستان عزیز! امیدوارم به برکت اعیاد شادمانی قربان و غدیرهمراه با خانواده محترم همواره سرشار از شادی و عشق باشید. اگرخوانندگان و مخاطبان ارج...

راه های ایجادآرامش در خانواده

راه های ایجادآرامش در خانواده قلبی در خانه منتظر شماست سلام دوستان عزیز! امیدوارم به برکت اعیاد شادمانی قربان و غدیرهمراه با خانواده محترم همواره سرشار از شادی و عشق باشید. اگرخوانندگان و مخاطبان ارج...

چگونه خلاقیت کودکان راشکوفاکنیم

چگونه خلاقیت کودکان راشکوفاکنیم هرچیزی که کودک می گویدویاانجام می دهد، می تواندخلاق به حساب آیددرصورتیکه دوهدف وقانون راتامین کند: اول آنکه بایداساساباکارهایی که کودک قبلاانجام داده وتمام چیزهایی که ...