یونسی: حق طبیعی مردم کردستان بود که یک کرد سنی در آنجا استاندار شود...

یونسی: حق طبیعی مردم کردستان بود که یک کرد سنی در آنجا استاندار شود  گزیده ای از مصاحبه علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام با ویژه نامه نوروزی روزنامه شرق: بخش دیگری [از انتظارات] به خصوص...