بابت درمانگاه های غیر استاندارد شرمنده مردم ایم...

رئیس دانشکده علوم پزشکی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ارتقای سلامت نیشابور: بابت درمانگاه های غیر استاندارد شرمنده مردم ایم معلولیت مادرزادی ۷ هزار نفر در نیشابور؛ مرکز سلامت مادر و جنین ضرورت ...

مطب ها خلوت تر شده اما بیمارستان ها کمبود تخت دارند...

مطب ها خلوت تر شده اما بیمارستان ها کمبود تخت دارند سرپرست دانشکده علوم پزشکی با اشاره به مشکلات موجود در شهرستان در حوزه کاری خود گفت: تا حدود دو ماه گذشته در شهرستان حدود ۹۰ پزشک متخصص در کنار ۳۴۹ ...