از پایتختی کتاب تا «آشوب» در نیشابور!

از پایتختی کتاب تا «آشوب» در نیشابور! الان که دارم این مطلب را می نویسم هنوز خبر ندارم که سرانجام، نیشابور به عنوان پایتخت کتاب انتخاب شد یا نه؛ اما چون قرار بوده نتیجه نهایی شنبه دوم اسفند اعلام شود...