مدیریت بحران مردم محور

مدیریت بحران مردم محور کشور ایران طبق آمارهای جهانی در طی سال های اخیر همیشه جزء ۱۰ کشور حادثه خیز جهان بوده است. از میان بیش از ۴۰ نوع مخاطره ای که جوامع انسانی با آن مواجه هستند بیش از ۳۰ نوع آن ای...