اندیشه ی ملامتیان نیشابور در شعر حافظ

در نشست ادبی هفته فرهنگی نیشابور عنوان شد: عرفان یعنی شناخت خود، خلق و خدا اندیشه ی ملامتیان نیشابور در شعر حافظ دریکی از شب های هفته ی فرهنگی نیشابور، فرهنگسرای سیمرغ در نشستی تحت عنوان «نیشابور، عر...