خبر های کوتاه از شهرستان نیشابور

کوتاه از شهرستان میر علمدار– بیات مسوول فرهنگی اداره ارشاد نیشابور گفت: آزمون حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم شرکت کنندگان در دوره های آموزشی موسسات فرهنگی قرآن و عترت نیشابور ۴ مهر همزمان با سرا...