عادات غذایی مردم، نیازمند تغییر

عادات غذایی مردم، نیازمند تغییر ۵۰ درصد مرگ و میرها با مواد غذایی مرتبط است آزاده مهدیار/ همایش روز جهانی غذا در تالار تربیت نیشابور با حضور مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سرپرست داشکده عل...