ستون آزاد (میم . فریمن)

انتقاد برای اصلاح اینجا ستون آزاد است و ما با هیچ کس شوخی نداریم حتی با خودمان! این هم دو تا انتقاد توپ از همین نشریه ای که الان دارید می خوانید: هفته ی قبل می خواستیم از این همه آگهی های رنگ و وارنگ...

آیا تیغ توقیف بر سر مطبوعات است؟

نقد و نقبی بر سخنان رییس محترم دستگاه قضا آیا تیغ توقیف بر سر مطبوعات است؟ صفحه آرای محترمِ خیام نامه لطفا آن کلمه ی «طنز» را از بالای این ستون بردارید می خواهم چهار کلمه جدی بنویسم یک وقت سوء تفاهم ...

… و با آرامش شلیک کرد! (طنز خیام نامه)...

… و با آرامش شلیک کرد! در همین نشریه، دو شماره قبل از رییس مخابرات خواستیم پاسخگوی اعتراض مردم باشند که چرا تغییر شماره تلفن های نیشابور این قدر دیر اطلاع داده شد و چرا مخابرات با خطوط pcm امکا...