طرح خدمات سلامت دهان و دندان چه افراد و بخش هایی را پوشش می دهد...

طرح خدمات سلامت دهان و دندان چه افراد و بخش هایی را پوشش می دهد؟ معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور از زیر پوشش قرار دادن حدود ۱۵۰ هزار نفر گروه‌های هدف این شهرستان در طر...