مسیر آزادراه حرم تا حرم اصلاح شد

مسیر آزادراه حرم تا حرم اصلاح شد به گفته معاون استاندار و فرماندار نیشابور، طرح آزاد راه «حرم تا حرم» با کاهش فاصله آن از ۱۵ کیلومتری به ۵ کیلومتری نیشابور و ایجاد ورودی و خروجی های لازم، اصلاح شده ا...