پایگاه انتقال خون نیشابور فقط توانایی پذیرش نهایتا ۶۰ نفر را دارد...

پایگاه انتقال خون نیشابور فقط توانایی پذیرش نهایتا ۶۰ نفر را دارد نقدی بر عملکرد پایگاه انتقال خون نیشابور دوشنبه ۲۰ مرداد، چند دقیقه مانده به ۱۱ صبح ، با تعدادی از دوستان برای اهدای خون ، به پایگاه ...