درخواست زیباکلام از صداوسیما: مستند «من روحانی هستم» را پخش کنید !...

درخواست زیباکلام از صداوسیما: مستند «من روحانی هستم» را پخش کنید ! صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت: فیلم من روحانی هستم، در حقیقت نشان می دهد که چگونه افراد و اشخاص که خدا را می پرستند و نماز می...