خشونت خانگی

خشونت خانگی متن زیر برداشتی است آزاد، از مقاله ای انگلیسی به همین نام که توسط دایره المعارف انکارتا در سال ۲۰۰۹ میلادی تهیه شده است. به دلیل شرایط جدید دنیا و رشد روز افزون فرایند جهانی شدن، بسیاری ا...