سبحانی نیا

سبحانی نیا: شوراها باید طوری نظام مند شوند که در روند کاری شهر ایجاد مشکل نکنند طرفین ایران و آمریکا علاقه مند به دست یابی به توافقی مثبت هستند احسان سلیمانی/ حسین سبحانی نیا در گفتگو با خیام نامه از...