فیروزه بر سکوی قهرمانی استان

فیروزه بر سکوی قهرمانی استان شهرستان فیروزه که میزبان مسابقات کشتی فرنگی استان بود بر سکوی نخست این دوره از مسابقات ایستاد. به گزارش خبرنگار خیام نامه تیم کشتی شهرستان فیروزه، به مربی گری فضل اله دهن...