کشتارگاه‌های شهر را به طور ضربتی ساماندهی می کنیم...

شهردار نیشابور خبر داد کشتارگاه‌های شهر را به طور ضربتی ساماندهی می کنیم شهردار نیشابور از آغاز طرح ضربتی ساماندهی کشتارگاه‌های نیشابور خبر داد. زرندی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه داشتن شهری سالم...