در خبرها نیامده بود

در خبرها نیامده بود که: شهردار درود که نسبت نزدیکی با یکی از نمایندگان مجلس دارد نه تنها در شهر درود ساکن نشده که بر خلاف قانون ماهیانه مبلغ ده میلیون ریال حق مسکن از شهرداری دریافت می نماید. در خبره...